ซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสำนักงาน อ.สามพราน

                อาคารเป็นอาคาร 3   ชั้น ใช้เป็นอาคารสำนักงาน ณ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โครงสร้างทั่วไปเป็นระบบ เสา คาน พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดอาคารโดยประมาณ กว้าง 11.00 เมตร ยาว 24.40 เมตร  ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ เกิดสนิมเหล็ก และมีคอนกรีตกะเทาะร่อน ซึ่งมีสาเหตุดังนี้

1. คุณภาพของผิวคอนกรีตเสื่อมสภาพบริเวณที่เสียหาย

2. มีความชื้นใต้อาคารสูง

3. ระยะหุ้มเหล็กเสริมน้อย

4. คอนกรีตหลุดร่อนเนื่องจากสนิมเหล็ก

ผลกระทบที่ตามมาจะเกิดการลุกลามและขยายบริเวณการเป็นสนิมเหล็ก เมื่อมีจำนวนมากขึ้นจะสามารถดันให้คอนกรีตที่หุ้มเหล็ก เกิดการแตกร้าวและแยกตัวออกจากกัน  ทำให้เพิ่มการเป็นสนิมของเหล็กเสริม ซึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการสูญเสียกำลังการรับน้ำหนักของโครงสร้าง

                จึงดำเนินงานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารดั้งกล่าว ซึ่งหลังจากซ่อมแซมแล้วเสร็จ ควรทาน้ำยาป้องกันความชื้นกับโครงสร้าง และหรือเปิดช่องระบายอากาศใต้อาคาร ให้มีการไหลผ่านของอากาศให้ดีขึ้น และหรือเทพื้นคอนกรีตเพื่อป้องกันความชื้นจากผิวดิน ต่อไปเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของคอนกรีต และยืดอายุใช้งานโครงสร้าง