ขั้นตอนและการดำเนินงาน

การเสริมฐานรากอาคาร ถือว่าเป็นแนวทางการแก้ไขอาคารที่มีการทรุดตัว ซึ่งลำดับขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

    1. จัดเตรียมสถานที่, ขนย้ายวัสดุ-เครื่องมือ
    2. งานขุดดินและขนย้ายดินออก
    3. เสริมเสาเข็มและฐานรากอาคาร
    4. งานถ่ายน้ำหนักสู่ฐานรากใหม่และยกปรับระดับ
    5. งานถมดินกลับคืน, เก็บงาน และทำความสะอาด 

เสริมความแข็งแรงของฐานราก แก้ไขปัญหาอาคารทรุด บ้านทรุด ส่วนต่อเติมทรุด 

วิเคราะห์สาเหตุการแตกร้าวและทรุดเอียงของอาคาร ยกปรับระดับโครงสร้างทุกประเภท ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ติดต่อบริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด 02-691-8454-55 , 086-459-0533 ID LINE : siamgroup

คลิก!!! ดูผลงานเพิ่มเติม 

    ก่อนเริ่มงานบริษัทฯจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเตรียมงาน ซึ่งจะเป็นการทำงานควบคู่กันไประหว่างการเตรียมสถานที่ เช่น การกั้นเขตพื้นที่ในการทำงานให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน, การรักษาความปลอดภัย, การรักษาความสะอาด เป็นต้น


    เนื่องจากการเสริมฐานรากเป็นการทำงานใต้อาคาร เพื่อให้อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนั้นในการทำงานจึงจำเป็นต้องมีการขุดและขนย้ายดินออก หากพบสิ่งกีดขวาง
อาจมีการสกัดเพิ่มเติม


    3.1 การเสริมเสาเข็มระบบกด (HYDRAULIC COMPRESSION PILES:HCP.)
การกดเสาเข็ม SPUN MICROPILES (TIS-397) ด้วย HYDRAULIC โดยอาศัยโครงสร้างของอาคารเป็นน้ำหนักถ่วง ซึ่งในระหว่างทำการกดเข็มบริษัทฯ สามารถทราบกำลังการรับน้ำหนักของเสาเข็มเบื้องต้นได้ทันที

              

    3.2 การเสริมเสาเข็มระบบตอก (MICRO DRIVEN PILE:MDP.)
การเสริมเสาเข็ม SPUN MICROPILES (TIS-397) โดยใช้ชุดปั้นจั่นขนาดเล็ก ตอกเสาเข็ม SPUN MICROPILES (TIS-397) ซึ่งสามารถทราบกำลังการรับน้ำหนักของเสาเข็มเบื้องต้นได้ทันทีจากค่า BLOW COUNT ที่อ่านได้เปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณได้จากสูตรมาตรฐาน


    ภายหลังจากการเสริมเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการดัดแปลงฐานรากใหม่ด้วยโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ทำการถ่ายน้ำหนักจากอาคารสู่ฐานรากใหม่ พร้อมทั้งทำการยกปรับระดับอาคารด้วย HYDRAULIC JACKS โดยทำการปรับระดับของฐานรากแต่ละฐานให้เหมาะสม


ทำการถอด BRACKET และค้ำยันชั่วคราวที่ติดตั้งไว้ออกทั้งหมด, ขนดินกลับเข้ามาถมใต้อาคาร, เก็บงานและทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยภาพเปรียบเทียบก่อน-หลัง การเสริมฐานรากอาคาร

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


รับแก้ไข อาคารทรุด บ้านทรุด ส่วนต่อเติมทรุด วิเคราะห์สาเหตุ การแตกร้าว และทรุดเอียงของอาคาร ผนัง เสา คาน และโครงสร้างอื่นๆ

แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ยกปรับระดับโครงสร้างทุกประเภท

ออกแบบเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้าง เพื่อปรับปรุง ดัดแปลง การใช้อาคาร ทำฐานแท่นเครื่องจักรใหม่ในโรงงานที่กำลังผลิต

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด 02-691-8454-55 , 086-459-0533