งานขุดดินและสกัดฐานรากเดิม

 

 

 

เสริมเสาเข็มสปันไมโครไพล์ โดยวิธการกดแบบไฮดรอวลิค 

 

วางคานฐานรากใหม่

 

เทคอนกรีตคานฐานรากใหม่

 

ทำคานคอดินใหม่

 

ทำพื้นใหม่

  

 

เก็บงาน

เก็บงาน