อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น ตลาดสี่มุมเมือง (จ.ปทุมธานี)

  • อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3.5 ชั้น 2 คูหา กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร
  • ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานานและเหล็กเสริมเป็นสนิม เนื่องจากคุณภาพคอนกรีตและเหล็กเสริมน้อย ทำให้คอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน
  • การซ่อมแซมโครงสร้าง
    • ซ่อมแซมโครงสร้างเสา จำนวน 9 ต้น โดยวิธีการเท (Placing)
    • ซ่อมแซมโครงสร้างคาน จำนวน 9 จุด รวมความยาว 32 เมตร โดยวิธีการเท (Placing)
    • ซ่อมแซมโครงสร้างท้องพื้น จำนวน 2 จุด รวมพื้นที่ 28 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching)
  • ระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน