บ้านพักอาศัย 2 ชั้น (เขตประเวท)

 • อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 15.5 เมตร ยาว 17.0 เมตร
 • ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานานและเหล็กเสริมเป็นสนิม เนื่องจากคุณภาพคอนกรีตและเหล็กเสริมน้อย ทำให้คอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน
 • การซ่อมแซมโครงสร้าง
  • ซ่อมแซมโครงสร้างเสาตอม่อ จำนวน 18 ต้น โดยวิธีการเท (Placing)
  • ซ่อมแซมโครงสร้างคานคอดิน รวมความยาว 130 เมตร โดยวิธีการเท (Placing)
  • ซ่อมแซมโครงสร้างท้องพื้น รวมพื้นที่ 23 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching)
  • เสริมโครงสร้างคานคอดิน ด้วยเหล็กรูปพรรณ รวมความยาว 4 เมตร
 • ระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน