• แก้ไขทรุด บ้านทรุด เสริมฐานราก

  ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
  เทคนิควิศวกรรม

  ประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี

  รับปรึกษาแก้ไขฐานราก โครงสร้างขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สำรวจตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม

 • แก้ไขทรุด บ้านทรุด เสริมฐานราก

  แก้ไขบ้านทรุด
  ยกปรับระดับ

  แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง
  ตามหลักวิศวกรรม

  ออกแบบเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้าง
  เพื่อปรับปรุง/ดัดแปลง การใช้อาคาร ยกปรับระดับโครงสร้างทุกประเภท
  ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

 • ซ่อมแซมโครสร้าง ตรวจสอบโครงสร้าง

  ตรวจสอบโครงสร้าง
  ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร

  เสาระเบิด คานร้าว ต่อมอคอนกรีตแตกหลุด
  น้ำรั่วซึมตามรอยแตกร้าวของโครงสร้างอาคาร

  ตรวจสอบโครงสร้างเพื่อปรับปรุงการใช้อาคารหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้อาคาร
  ซ่อมแซมโครงสร้างที่มีปัญหาคอนกรีตแตกร้าว
  อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เหล็กเสริมภายในเป็นสนิม ฯลฯ

สำรวจและตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง ณ ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงการใช้งาน วิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างเพื่อวางเครื่องจักรขนาดใหญ่

View more

ซ่อมแซมโครงสร้าง คานแตกร้าว เสาระเบิด พื้นร้าว ซ่อมรอยแตกร้าว ซ่อมเสาแตกร้าว เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนของโครงสร้างที่ถูกทำลายเสียหายให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงใช้งานได้อย่างปลอดภัย


View more

แก้ไขปัญหาอาคารทรุด บ้านทรุด ส่วนต่อเติมทรุด วิเคราะห์สาเหตุการแตกร้าวและทรุดเอียงของอาคาร พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และยกปรับระดับอาคารโครงสร้างทั้งขนาดใหญ่และเล็ก

View more

ตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ถึงชั้นดินดาน เพื่อป้องกันการทรุดตัวของฐานรากของส่วนต่อเติม สามารถทำงานในพื้นที่แคบ แรงสั่นสะเทือนต่ำ หมดกังวลเรื่องความเสียหายที่มีต่อโครงสร้าง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง สะดวกสะอาด ไม่เลอะเทอะ แข่งแกร่งและทนทาน

View more

 

 

ดำเนินการโดยวิศวกรมืออาชีพและทีมงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ผลิตสินค้าที่ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
และเลือกใช้เครื่องมือในการดำเนินงานที่มีคุณภาพ รวมถึงวิศวกรและบุคลากรที่ได้ผ่าน
การฝึกอบรมทักษะการทำงานเฉพาะด้านและมีประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญในสาขางานที่ทำ
ทำให้เรามีความพร้อมที่จะบริการลูกค้า ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ อย่างจริงใจและสุดความสามารถ

 

 

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ สปันไมโครไพล์

Why Choose us?

 • ให้คำปรึกษาลูกค้าอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • มีวิศวกรควบคุมงานทุกขั้นตอน
 • ดำเนินงานโดยบุคลากรมืออาชีพ
 • ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคด้านวิศวกรรม
 • ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม
Contact Us

Address:

33/1 ซอยอินทามระ 35 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Phone/Fax:
Phone : 02-691-8454-55,
086-459-0533
Fax : 02-275-3268​

Email:
siam_eng@yahoo.com