ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารโรงงานเพลิงไหม้ จ.ขอนแก่น

          งานที่ปรึกษาตรวจสอบโครงสร้างอาคารโรงงานเพลิงไหม้และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข พร้อมทำการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเพื่อสามารถใช้งานอาคารได้อย่างปลอดภัย

อาคาร 4 ชั้นโครงสร้างเหล็ก พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไข 3,800 ตร.ม.

งานที่ซ่อมแซมแก้ไข

  • เปลี่ยนโครงสร้างเสาและคานเหล็กรูปพรรณที่เสียรูปแล้วตามแบบเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
  • เสริมโครงสร้างเสาและคานเหล็กรูปพรรณตามแบบเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
  • ซ่อมแซมพื้นและผนังให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามแบบเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

 

ลักษณะความเสียหายก่อนการสำรวจตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไข

      

 

การสำรวจ ตรวจสอบโครงสร้างโรงงานเพลิงไหม้

         

 

เปลี่ยนโครงสร้างเสาและคานเหล็กรูปพรรณที่เสียรูปแล้วตามแบบ

      

 

ซ่อมแซมพื้นและผนังให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามแบบ

        

 

ซ่อมแซมแล้วเสร็จ