โรงงานผลิตด้าย (จ.ลพบุรี)

 • อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 12 เมตร ยาว 72 เมตร
 • ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานานและเหล็กเสริมเป็นสนิม เนื่องจากคุณภาพคอนกรีตและเหล็กเสริมน้อย ทำให้คอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน
 • การซ่อมแซมโครงสร้าง
  • ซ่อมแซมโครงสร้างคาน จำนวน 10 จุด รวมพื้นที่ 18 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching)
  • ซ่อมแซมโครงสร้างท้องพื้น จำนวน 27 จุด รวมพื้นที่ 293 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching)
  • ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นและคานแตกร้าว จำนวน 10 จุด รวมความยาว 33 เมตรโดยวิธีการฉีดอัด (Injection)
  • ติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า รวมพื้นที่ 921 ตารางเมตร โดยวิธีการทา
 • ระยะเวลาการดำเนินงาน 90 วัน