ฐานรององค์พระ (อ.เบตง จ.ยะลา)

 • โครงสร้างฐานรององค์พระ 4 ชั้น พื้นที่ 6,500 ตารางเมตร อายุ 10 ปี
 • รองรับองค์พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 14.29 เมตร น้ำหนักประมาณ 40 ตัน)
 • ความเสียหายเกิดจากเหล็กเสริมเป็นสนิม เนื่องจากคุณภาพคอนกรีตและระยะหุ้มเหล็กเสริมน้อย ทำให้คอนกรีตแตกร้าว
 • การซ่อมแซมโครงสร้าง
  • ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นแตกร้าว รวมความยาว 100 เมตรโดยวิธีการฉีดอัด (Injection)
  • ซ่อมแซมโครงสร้างท้องพื้น รวมพื้นที่ 540 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching)
  • ซ่อมแซมโครงสร้างคาน รวมความยาว 110 เมตร โดยวิธีการเท (Placing)
 • ระยะเวลาการดำเนินงาน 120 วัน