ซ่อมเสาศาลากลางน้ำ (จ.ชลบุรี)

  • อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น พื้นยกสูง 1.5 เมตร กว้าง 5.0 เมตร ยาว 7.5 เมตร เป็นศาลากลางน้ำ
  • ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานาน และการกัดกร่อนของน้ำที่มีสารเคมี (ซัลเฟต) ปะปน
  • การซ่อมแซมโครงสร้าง และทาวัสดุป้องกันผิว
    • ซ่อมแซมโครงสร้างเสา (เสาตอม่อ) จำนวน 12 ต้น โดยวิธีการเท (Placing)
  • ระยะเวลาการดำเนินงาน 45 วัน