ตรวจสอบวิเคราะห์ สะพานทางเข้าหมู่บ้าน

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

    สะพานช่วงเดี่ยว โครงสร้างเป็นระบบ Plank Girder สะพานมีการใช้งานมานาน ซึ่งปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้างหมู่บ้านอีกฝั่งและใช้เป็นทางสัญจร โดยทำการสำรวจตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างสะพาน เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย