ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น

ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ

    ตึกสูง 46 ชั้น ถนนสุขุมวิท อาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีรอยแตกร้าวที่ผนังชั้นใต้ดิน ต้องการทราบกำลังของวัสดุต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างต่อไป จึงให้ทำการสำรวจตรวจสอบการทรุดตัวของอาคาร กำลังของคอนกรีต กำลังของเหล็ก ความคงทนของคอนกรีต แนวโน้มการเกิดสนิมในเหล็กเสริม ตำแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต และความเสียหายของอาคาร