แก้ไขบ้านทรุด ปัญหาอาคารหรือส่วนต่อเติมทรุดเอียง


แก้ไขบ้านทรุด ปัญหาอาคาร ผนัง เสา คาน ส่วนต่อเติมทรุดเอียง ยกปรับระดับอาคารโครงสร้างทั้งขนาดใหญ่และเล็กทุกประเภท วิเคราะห์สาเหตุการแตกร้าว พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา เสริมฐานรากอย่างถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม การออกแบบเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้าง เพื่อปรับปรุง ดัดแปลง การใช้อาคาร หรือทำฐานแท่นเครื่องจักรใหม่ในโรงงานที่กำลังผลิต โดยดำเนินการสำรวจตรวจสอบ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง ณ ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสำหรับการใช้งาน วิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างเพื่อวางเครื่องจักรขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิควิศวกรรม ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขฐานราก โครงสร้างขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สำรวจตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างทุกประเภทได้อย่างถูกต้อง


แก้ไขบ้านทรุด ปัญหาอาคารหรือส่วนต่อเติมทรุดเอียง แนวทางการเสริมฐานราก แก้ไขบ้านทรุดอย่างถูกต้อง

แนวทางการเสริมฐานราก แก้ไขบ้านทรุดอย่างถูกต้อง


การเสริมฐานรากอาคาร ถือว่าเป็นแนวทางการแก้ไขอาคาร หรือบ้านที่มีการทรุดตัวได้อย่างถูกต้อง สำหรับรายละเอียดและลำดับขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1. การจัดเตรียมสถานที่ ด้วยการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงาน โดยก่อนเริ่มงานนั้น ทางบริษัทฯจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาเตรียมงาน ซึ่งจะเป็นการทำงานควบคู่กันไประหว่างการเตรียมสถานที่ เช่น การกั้นเขตพื้นที่ในการทำงานให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน, การรักษาความปลอดภัย, การรักษาความสะอาด เป็นต้น

2. งานขุดดินและการขนย้ายดินออกจากพื้นที่ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาบ้านทรุดเป็นการทำงานใต้อาคาร โดยมีจุดประสงค์ให้อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนั้นในการทำงานจึงจำเป็นต้องมีการขุด และขนย้ายดินออกจากบริเวณดังกล่าว ซึ่งหากตรวจพบสิ่งกีดขวาง อาจมีการสกัดเพิ่มเติม เพื่อให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างสำเร็จตามจุดประสงค์

3. การเสริมเสาเข็มและฐานรากอาคาร จะมีด้วยกัน 2 แบบ คือ

- เสริมเสาเข็มระบบกด การกดเสาเข็ม SPUN MICROPILES (TIS-397) ด้วย HYDRAULIC โดยอาศัยโครงสร้างของอาคารเป็นน้ำหนักถ่วง ซึ่งในระหว่างทำการกดเข็มบริษัทฯ สามารถทราบกำลังการรับน้ำหนักของเสาเข็มเบื้องต้นได้ทันที

- เสริมเสาเข็มระบบตอก (MICRO DRIVEN PILE:MDP.) การเสริมเสาเข็มโดยใช้ชุดปั้นจั่นขนาดเล็ก ตอกเสาเข็ม MICROPILES ซึ่งสามารถทราบกำลังการรับน้ำหนักของเสาเข็มเบื้องต้นได้ทันทีจากค่า BLOW COUNT ที่อ่านได้เปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณได้จากสูตรมาตรฐาน

4. งานถ่ายน้ำหนักสู่ฐานรากใหม่และยกปรับระดับ ภายหลังจากการเสริมเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการดัดแปลงฐานรากใหม่ด้วยโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และทำการถ่ายน้ำหนักจากอาคารสู่ฐานรากใหม่ พร้อมทั้งทำการยกปรับระดับอาคารด้วย HYDRAULIC JACKS โดยทำการปรับระดับของฐานรากแต่ละฐานให้เหมาะสม

5. การถมดินกลับคืน เก็บงาน และทำความสะอาดสถานที่ โดยทำการถอด BRACKET และค้ำยันชั่วคราวที่ติดตั้งไว้ออกทั้งหมด หลังจากนั้นจะทำการขนดินกลับเข้ามาถมใต้อาคาร ดำเนินการเก็บงานและทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย (อ่านเพิ่มเติม)ผู้เชี่ยวชาญด้านการ แก้ไขบ้านทรุด ตามหลักวิศวกรรม แก้ไขปัญหาบ้านที่มีการทรุดเอียง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ แก้ไขบ้านทรุด ตามหลักวิศวกรรม


ผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งเสาเข็ม Spun Micropile และผู้ผลิต เสาเข็ม Spun Micropile รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานมอก.397-2524 และยังเป็นรายเดียวในประเทศไทยที่มีการเชื่อมต่อหัวเสาเข็มด้วยระบบ Plate ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของเสาเข็ม Spun ขนาดใหญ่ที่ใช้กันทั่วโลก ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เราจึงมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ดังนี้

- เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหา บ้านทรุด อาคารทรุดเอียง  ส่วนต่อเติมทรุด การยกปรับระดับอาคาร และโครงสร้างทั้งที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทุกประเภท

- เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบโครงสร้างอาคารที่มีปัญหา ตรวจสอบโครงสร้างเพื่อปรับปรุงการใช้อาคาร หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้อาคาร วิเคราะห์โครงสร้างเพื่อยืนยันความแข็งแรง ฯลฯ

- เชี่ยวชาญทางด้านการซ่อมแซมโครงสร้าง คอนกรีตเพดานหลุดร่อนจนเห็นเหล็กเสริม เสา คานคอนกรีตแตกร้าว เหล็กเสริมภายในเป็นสนิม น้ำรั่วซึมตามรอยแตกร้าวของโครงสร้างก่อน ทำการยกปรับระดับสะพาน หลัง ทำการยกปรับระดับสะพาน

ก่อน การเสริมฐานรากสะพานทรุด หลัง การเสริมฐานรากสะพานทรุดตอกเสาเข็ม Spun Micropile ป้องกันการทรุดตัวของฐานราก แรงสั่นสะเทือนต่ำ รับน้ำหนักได้สูง

สามารถทำงานในพื้นที่แคบ ไม่มีเศษดินเศษโคลน สกปรกเลอะเทอะ

ติดต่อ บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด 02-691-8454-55 , 086-459-0533 ID LiNE : siamgroup

คลิก!!! ดูผลงานและข้อมูลเพิ่มเติม


เสาเข็มสปันไมโครไพล์คุณภาพสูง ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม มอก.397-2524

มั่นใจเรื่องการรับน้ำหนัก และ การส่งถ่ายแรงระหว่างท่อน เจ้าเดียวในประเทศไทยที่มีระบบการเชื่อมต่อหัวเสาเข็มด้วยระบบหน้าเพลต

มาตรฐานสากลของเสาเข็ม Spun ขนาดใหญ่ที่ใช้กันทั่วโลก

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด 02-691-8454-55 , 086-459-0533